ĐIỆN NÃO là gì ...

  Vai trò của xét nghiệm ĐO ĐIỆN NÃO ?

Cơn động kinh vắng ý thức.

Cơn động kinh vắng ý thức.

Hoạt động điện sinh học của não rất phức tạp, giúp đưa các thông tin từ trung ương đến khắp cơ thể. Cơn động kinh (seizure) là sự phóng điện bất thường, đột ngột và không kiểm soát của các neuron trong não, dẫn đến những rối loạn của chức năng thần kinh trung ương về vận động, cảm giác, giác quan hoặc thần kinh thực vật.

Bài ngày hôm trước Bài ngày hôm sau